Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018

Wartość na dzień 31.12.2015 r.

środki trwałe:                                                               15.039.415,41 zł

pozostałe mienie o wartości do 3.500 zł:                           1.946.431,00 zł

wartości niematerialne i prawne:                                         140.876,00 zł

Wartość na dzień 31.12.2014 r.

środki trwałe:                                                                15.005.005,81 zł

pozostałe mienie o wartości do 3.500 zł:                            1.892.844,00 zł

wartości i niematerialne i prawne:                                        130.241,00 zł

Wartość na dzień 31.12.2013 r.

środki trwałe:                                                                14.997.431,94 zł

pozostałe mienie o wartości do 3.500 zł:                            1.831.343,00 zł

wartości i niematerialne i prawne:                                        124.815,00 zł

Wartość na dzień 31.12.2012 r.

 • środki trwałe:                                                    14 954 226,95 zł
 • pozostałe mienie o wartości do 3 500 zł.:               2 202 976,00 zł
 • wartości niematerialne i prawne:                               95 244,00 zł

Wartość na dzień 31.12.2011 r.

 • środki trwałe:                                                   14 281 527,80 zł
 • pozostałe mienie o wartości do 3 500 zł.:              2 088 967,00 zł
 • wartości niematerialne i prawne:                              94 706,00 zł

 

Wartość na dzień 31.12.2021 r.

                                wartość początkowa                 dotychczasowe umorzenie             wartośc netto

1. Środki trwałe                15 143 357,26                                         7 290 212,08             7 853 145, 18

a) grunty                                 417 976,96                                                        0,00                 417 976,96

b) budynki, lokale             14 171 698,98                                         6 941 687,21              7 230 011,77

c) urządz. tech. i masz.         149 260,61                                             107 372,83                   41 887,78

d) środki transportu                          0,00                                                        0,00                             0,00

e) inne środki trwałe             404 420,71                                             241 152,04                 163 268,67

2. Pozostałe środki trwałe    452 309,23                                             452 309,23                             0,00

3. Wartości niemat. i praw.     39 892,00                                               39 892,00                             0,00

4. Zbiory bibliot.                     145 977,50                                             145 977,50                             0,00

 RAZEM:                              15 781 535,99                                          7 928 390,81             7 853 145,18

 

Wartość na dzień 31.12.2020 r.

                                     wartość początkowa     dotychczasowe umorzenie            wartość netto

1. Środki trwałe                   14 989 621,09                            6 911 183,22              8 078 257,87

a) grunty                                   417 796,96                                           0,00                  417 796,96

b) budynki, lokale               14 171 698,98                            6 587 719,04               7 583 979,94

c) urządz. tech. i masz.            136 449,61                                 82 476,37                     53 973,24

d) środki transportu                            0,00                                          0,00                                0,00

e) inne środki trwałe                263 495,54                             240 987,81                      22 507,73

2.  Pozostałe środki trwałe      354 548,43                             354 548,43                                0,00

3. Wartości niem. i prawne        39 892,00                               39 892,00                                0,00

4. Zbiory biblioteczne              140 712,14                              140 712,14                                0,00

RAZEM:                                 15 524 773,66                          7 446 335,79                 8 078 257,87

 

Wartość na dzień 31.12.2019 r.

                                    wartość początkowa     dotychczasowe umorzenie     wartość netto

1. Środki trwałe              14 989 621,09                  6 538 733,13                       8 450 887,96

a) grunty                               417 976,96                                 0,00                          417 976,96

b) budynki, lokale            14 171 698,98                 6 233 750,87                       7 937 948,11

c) urządz. tech. i masz.        136 449,61                       70 390,91                            66 058,70

d) środki transportu                          0,00                                0,00                                     0,00

e) inne środki trwałe             263 495,54                    234 591,35                            28 904,19

2.  Pozostałe środki trwałe    345 789,68                    345 789,68                                     0,00

3. Wartości niem. i prawne       39 892,00                      39 892,00                                    0,00

4. Zbiory biblioteczne              140 390,71                     140 390,71                                   0,00

RAZEM:                                 15 515 693,48                 7 064 805,52                    8 450 887,96


Wartość na dzień 31.12.2018 r.     

                                                wartość poczatkowa   dotychczasowe umorzenie   wartość netto

środki trwałe:                          15.032.667,81                       6.165.297,45                      8.867.370,36

a) grunty                                     461.023,68                                  0,00                          461.023,68

b) budynki, lokale                    14.171.698,98                       5.879.782,70                      6.291.916,28

c) urządzenia tech. i maszyny       136.449,61                            58.305,45                           78.144,16

d) środki transportu                               0,00                                   0,00                                   0,00

e) inne środki trwałe                   263.495,54                          227.209,30                           36.286,24

2. Pozostałe środki trwałe:          349.822,68                          349.822,68                                   0,00

3. Wartości niematerlane i pr.        39.892,00                           39.892,00                                   0,00

4. Zbiory biblioteczne                  137.670,12                          137.670,12                                  0,00

5. Środki niskocenne:                                                                                                 2.298.856,05

6. Wartości niematerialne i prawne niskocenne:                                                               124.335,40  

                         

Wartość na dzień 31.12.2017 r.

środki trawłe:                                                               15.220.904,81 zł

pozostałe mienie o wartości do 3500 zł:                             1.978.628,57 zł

wartośći niematerialne i prawne:                                          169.295,75 zł

Wartość na dzień 31.12.2016 r.

środki trwałe:                                                              15.147.415,61 zł

pozostałe mienie o wartości do 3.500 zł:                          1.985.925,00 zł

wartości niematerialne i prawne:                                        161.318,00 zł

ROK 2021

Zapytanie ofertowe na usługę badań lekarskich pracowników oraz kandydatów i uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 01.12.2021 r.

Termin składania ofert: 09.12.2021 r. gopdz. 13.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 30.11.2021 r.

Termin składania ofert: 08.12.2021 r.  godz. 13.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na wiatę śmietnikową o powierzchni 35 m2 na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 09.11.2021 r.

Termin składania ofert: 22.11.2021 r. do godz. 14.00

Zapytanie ofertowe na przebudowę trzech sal informatycznych o dodatkowe stanowiska komputerowe w zakresie sieci elektrycznej i strukturalnej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 03.11.2021 r.

Termin składania ofert: 19.11.2021 r. godz. 13.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na remont drugiej części dachu hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 29.10.2021 r.

Termin składania ofert: 08.11.2021 r. do godz. 13.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na Zakup i  dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach programu "Aktywna tablica" na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 28.10.2021 r.

Termin składania ofert:  08.11.2021 r. godz. 13.00 zmiana na 10.11.2021 r. godz. 13.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na wykonanie opinii technicznej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 25.08.2021 r.

Termin składania ofert: 03.09.2021 r. godz. 14.30

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na remont dachu hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 19.08.2021 r.

Termin składania ofert: 10.09.2021 r. do godz. 13.00

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę koszy najzdowych na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 23.07.2021 r.

Termin składania ofert: 02.08.2021 r. godz. 14.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę ochrony fizycznej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 21.07.2021 r.

Termin składania ofert: 29.07.2021 r. godz. 14.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę dysków SSD na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 02.07.2021 r.

Termin składania ofert: 12.07.2021 r. godz. 14.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę licencji serwisowej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 25.05.2021 r.

Termin składania ofert: 07.06.2021 r. do godz. 14.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2020

Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę wyposażenia pracowni reklamy w sprzęt komputerowy, multimedialny i fotograficzny w ramach realziacji projektu pn. "Mistrzowie reklamy" zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódxtwa Śląskiego na lata 20114 -2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

 

 

Termin ogłoszenia: 28.12.2020 r.

Termin składania ofert: 13.01.2021 r. godz. 13.00 - przesunięto na 18.01.2021 r. godz. 10.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przetarg nieograniczony na  Zakup i dostawę wyposażenia pracowni reklamy w sprzęt komputerowy, multimedialny i fotograficzny w ramach realziacji projektu pn. "Mistrzowie reklamy" zadania wspołfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódxtwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Sopłeczny) dla osi priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kszatłcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

Termin ogłoszenia: 23.11.2020 r.

Termin składania ofert: 03.12.2020 r. godz. 10.00 -  przesunięto na 04.12.2020 r. godz.10.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę badań lekarskiech pracowników oraz kandydatów i uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 23.11.2020 r.

Termin składania ofert: 01.12.2020 r. godz. 15.30

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli na potrzeby Zespołu Szkół Ekomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 21.10.2020 r.

Termin składania ofert: 30.10.2020 r. do godz. 15.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwacyjno-budowalnych wa auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 20.10.2020 r.

Termin składania ofert: 30.10.2020 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na Prace remontowe w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 24.07.2020 r.

Termin składania ofert: 14.08.2020 r. godz. 15.30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę ochrony fizycznej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 14.07.2020 r.

Termin składania ofert: 22.07.2020 r. godz. 15.30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu gastronomicznego do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w ramach realizacji projektu unijnego "Wyższy poziom gastronomii" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin ogłoszenia:   09.07.2020 r.

Termin składania ofert:  20.07.2020 r. do godz. 12.00

Szczególowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w bazie konkurencyjności po numerem ogłoszenia: 33544

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu gastronomicznego do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w ramach realizacji projektu unijnego "Wyższy poziom gastronomii" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Termin ogłoszenia: 06.05.2020 r.

Termin składania ofert: 15.05.2020 r. do godz. 12.00

Szczczególowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w bazie konkurencyjności pod numerem  ogłoszenia: 30272

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę licencji serwisowej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 28.04.20 r.

Termin składania ofert: 07.05.20 r. do godz.15.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 28.04.2020 r.

Termin składania ofert: 07.05.2020 r. do godz. 15.30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopa i drukarki na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w związu z realizacją projektu Erasmus+ "From Eurodivision To Eurovision".

Termin ogłoszenia: 04.03.2020 r.

Termin składania ofert: 12.03.2020 r. godz. 15.30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopa i drukarki na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w związku z realizacją projektu Erasmus + 2019-1-FI01-KA229-060753 From Eurodivision To Eurovision".

Termin ogłoszenia: 21.02.2020 r.

Termin składania ofert: 02.03.2020 r. godz. 15.30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę arykułów biurowych na potrzeby Zespołu Szkól Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia 22.01.2020 r.

Termin składania ofert: 30.01.2020 r. godz. 15.30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków do utrzymania czystości na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczo-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 21.01.2020 r.

Termin składania ofert: 30.01.2020 r. do godz. 15.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz niszczarki do papieru na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczo-Usługowych w Rybniku w ramach realizacji projketu unijnego "Wyższy poziom gastronomii" współfinansowanego ze śrokdów Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Termin ogłoszenia: 08.01.2020 r.

Termin składania ofert: 22.01.2020 r. go godz. 12.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomizno-Usługowych w Rybniku w ramach realizacji projketu unijnego "Wyższy poziom gastronomii" wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźtwa Sląskiego na lata 2014-2020

Termin ogłoszenia: 08.01.2020 r.

Termin składania ofert: 22.01.2020 r. do godz. 12.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę stolików szkolnych i tablic na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Rybniku w ramach realizacji projketu unijnego "Wyższy poziom gastronomii" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacynego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin ogłoszenia: 08.01.2020 r.

Termin składania ofert: 22.01.2020 r. do godz. 12.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę drobnego sprzętu gastronomicznego do pracowni gastronomicznej oraz obsługi konsumenta w ZSE-U w Rybniku  w ramach projektu "Wyższy poziom gastronomii" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódżtwa Śląskiego na lata 2014 -2020 EFS.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 27282


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2019

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 02.12.2019 r.

Termin składania ofert: 12.12.2019 r. godz. 15.30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę dysków zewnętrznych na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

Termin ogłoszenia: 02.12.2019 r.

Termin składania ofert: 10.12.2019 r. godz. 15.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopa i drukarki na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczo-Usługowych w Rybniu w związku z realiacją projektu Erasmus + 2019-1-FI01-KA229-060753 "From Eurodivision To Eurovison".

Termin ogłoszenia: 02.12.2019 r.

Termin składania ofert: 10.12.2019 r. godz. 15.30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i multimedianego na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 28.10.2019 r.

Termin skladania ofert: 05.11.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Ekoomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 10.09.2019 r.

Termin składania ofert: 18.09.2019 r. do godz. 15.30

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na uslugę ochrony fizycznej  na potrzeby Zespołu Szkół Ekoomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 16.07.2019 r.

Termin składnia ofert: 24.07.2019 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę licencji serwisowej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 06.06.2019 r.

Termin składania ofert: 14.06.2019 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2019

Zapytanie ofertowe na remont odtworzeniowy zadaszenia szlanego oraz cześci elewacji nad wejściem do hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 26.04.2019 r.

Termin składania ofert: 08.05.2019 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

1. Termin ogłoszenia: 23.04.2019 r.

2. Termin składania ofert: 06.05.2019 r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń oraz drobnego sprzętu gastronomicznego do pracowni gastronomicznej oraz obsługi konsumenta w ZSE-U w Rybniku w ramach projektu "Wyższy poziom gastronomii" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFS.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 16184

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 27.03.2019 r.

Termin składania ofert: 04.04.2019 r. godz. 15.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na remont odtworzeniowy zadaszenia szklanego oraz części elewacji nad wejściem do hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 25.03.2019 r.

Termin składania ofert: 05.04.2019 r. godz. 15.30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na remont odtworzeniowy zadaszenia szklanego oraz części elewacji nad wejściem do hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 14.03.2019 r.

Termin składania ofert: 22.03.2019 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę zakupu biletów lotniczych na potrzeby realizacji projektu "Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy 2018-1-PL01-KA102-048102 "ponadnarodowa mobilność uczniów i absolewntów oraz kadry ksztalcenia zawodowego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

Termin ogłoszenia: 04.02.2019 r.

Termin składania ofert: 12.02.2019 r. godz. 12.00 - przesunięcie terminu składania ofert na 13.02.2019 r. godz. 12.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę pralki automatycznej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 04.02.2019 r.

Termin składania ofert: 12.02.2019 r. godz. 15.30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 22.01.2019 r.

Termin składania ofert: 30.01.2019 r. godz. 15.30

Termin składania ofert: 18.09.2019 r. do godz. 15.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków do utrzymania czystości na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 22.01.2019 r.

Termin składania ofert: 30.01.2019 r. godz. 15.30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 21.01.2019 r.

Termin składania ofert: 29.01.2019 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę zakupu biletów lotniczych na potrzeby realizacji projektu "Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy" 2018-1-PL01-KA102-048102 "ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry ksztalcenia zawodowego" ze srodów POWER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Termin ogłoszenia: 10.01.2019 r.

Termin składania ofert: 18.01.2019 r. godz. 12.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na organizację kursów zawodowych o tematyce gastronomicznej: "Nowoczesne technologie w gastronomii", "Kurs cukierniczy" w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w ramach projektu "Wyższy poziom gastronomii" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFS

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 13380

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na organizację kursów zawodowych o tematyce gastronomicznej: "Kurs barmański", "Kurs sommelierski" oraz "Kurs baristyczny" w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w ramach projektu "Wyższy poziom gastronomii" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFS

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 13379

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę transportu lotniczego - lot do Walencji na potrzeby realizacji projektu "Paktyczne kształcenie mistrzów zawodu".

Termin ogłoszenia: 15.11.2018 r.

Termin składania ofert: 22.11.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę transportu lotniczego na potrzeby realizacji projektu "Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy" 2018-1-PL01-KA102-048102 "ponadnarodowa mobilnośc uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

Termin ogłoszenia: 08.11.2018 r.

Termin składania ofert: 15.11.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na remont odtworzeniowy zadaszenia szklanego oraz części elewacji nad wejściem do hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 06.11.2018 r.

Termin składania ofert: 13.11.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę transportu lotnizego - lot do Walencji i z powrotem na potrzeby realizacji projektu "Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracu"  2018-1-PL01-KA102-048102 "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sekotr Kształcenie i szkolenie zawodowe

Termin ogłoszenia: 05.11.2018 r.

Termin składania ofert: 13.11.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na organizację kursów zawodowych o tematyce gastronomicznej: Kurs barmański, sommelierski, baristyczny, nowoczesne technologie w gastronomii, cukierniczy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w ramach projektu "Wyższy poziom gastronomii"realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFS

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia  10918

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na Uslugę transportu lotniczego na potrzeby realizacji projektu "Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy 2018-1-PL01-KA102-048102 Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

Termin ogłoszenia: 29.10.2018 r.

Termin składania ofert: 05.11.2018 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządeń i mebli gastronomicznych oraz dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w ramach projektu "Wyższy poziom gastronomii"  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFS

Szczególowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują sie w bazie konkurencyjności pod numerem  ogłoszenia 10903 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 24.10.2018 r.

Termin składania ofert: 31.10.2018 r.

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa metkownicy na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 22.10.2018 r.

Termin składania ofert: 30.10.2018 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór na stanowisko referent - 24.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe na remont odtworzeniowy zadaszenia szklanego oraz części elewacji nad wejściem do hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 22.10.2018 r.

Termin składania ofert: 30.10.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór na stanowisko referent - 28.09.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór na stanowisko informatyk - 16.08.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór na stanowisko Starszy inspektor do spraw bhp - 07.06.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę caterigową na potrzeby Zespołu Szkól Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 11.10.2018 r.

Termin składania ofert: 18.10.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawów szkoleniowych, składajacych sie z notesu, długopisu i teczki na potrzeby realziacji projektu "Wyższy poziom gastronomii" realizowanego w ramach EFS w ZSE-U w Rybniku

Termin ogłoszenia: 08.10.2018 r.

Termin składania ofert: 15.10.2018 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę metkownic na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 08.10.2018 r.

Termin składania ofert: 15.10.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę organizacji wycieczki na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 01.10.2018 r.

Termin składania ofert: 08.10.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę restauracyjną na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 17.09.2018 r.

Termin składania ofert: 24.09.2018 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę psrzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 17.09.2018 r.

Termin składania ofert: 24.09.2018 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicnzo-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 17.09.2018 r.

Termin składnia ofert: 24.09.2018 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę ochrony fizycznej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 17.07.2018 r.

Termin składania ofert: 24.07.2018 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł obrotowych na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 13.07.2018 r.

Termin składania ofert: 20.07.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - Usługa przeglądu serwisowego instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 28.06.2018 r.

Termin składania ofert: 05.07.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - Usługa przeglądu instalacji kolektorów słonecznych na porzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 18.06.2018 r.

Termin składania ofert: 26.06.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa routera na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 13.06.2018 r.

Termin składania ofert: 20.06.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------

Remont odtworzeniowy schodów zewnętrznych do wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 07.06.2018 r.

Termin składania ofert: 15.06.2018 r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Usługa przeglądu gaśnic, hydrantów wenętrznych i zewnętrznych na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 06.06.2018 r.

Termin składania ofert: 14.06.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------

Usługa gastronomiczna na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 23.05.2018 r.

Termin składania ofert: 07.06.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Remont odtworzeniowy schodów zewnętrznych do wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 28.05.2018 r.

Termin składania ofert: 06.06.2018 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego

Termin ogłoszenia: 14.05.2018 r.

Termin składania ofert: 21.05.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego

Termin składania ofert: 23.03.2018 r.

Termin ogłoszenia: 16.03.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu - konserwacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Rybniku z podziałem na zadania

Termin ogłoszenia: 16.03.2018 r.

Termin składania ofert: 23.03.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy i tonerów

Termin ogłoszenia: 02.02.2018 r.

Termin składania ofert: 09.02.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę przeglądu i konserwacji kserokopiarek

Termin ogłoszenia: 26.01.2018 r.

Termin składania ofert: 06.02.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy i tonerów

Termin ogłoszenia: 24.01.2018 r.

Termin składania ofert: 31.01.2018 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę środków do utrzymania czystości

Termin ogłoszenia: 22.01.2018 r.

Termin składania ofert: 29.01.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Termin ogłoszenia: 22.01.2018 r.

Termin składania ofert: 29.01.2018 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane

Termin ogłoszenia:            23.10.2017 r.

Termin składania ofert:    31.10.2017 r.

Nabór na stanowisko informatyk

---------------------------------------------------------------------------------------

Nabór na stanowisko referent - 25.09.2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór na stanowisko: referent

-----------------------------------------------------------------------------

...

Wyciąg z raportu ewaluacji całościowej Technikum nr 3
w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku

WYMAGANIE Poziom spełnienia wymagań
Obszar: EFEKTY
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności A
Uczniowie są aktywni A
Respektowane są normy społeczne A
Obszar: PROCESY
 
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy A
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej A
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli A
Kształtuje się postawy uczniów A
Prowadzone są działania służace wyrównywaniu szans edukacyjnych A
Obszar: ŚRODOWISKO
 
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju A
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Promowana jest wartość edukacji A
Rodzice są partnerami szkoły A
Obszar: ZARZĄDZANIE
 
W szkole współpracuje się w zespołach A
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny A
W szkole istnieją odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie A

Wyciąg z raportu ewaluacji całościowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3
w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku

WYMAGANIE Poziom spełnienia wymagań
Obszar: EFEKTY
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności B
Uczniowie są aktywni B
Respektowane są normy społeczne A
Obszar: PROCESY
 
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy A
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej B
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli A
Kształtuje się postawy uczniów B
Prowadzone są działania służace wyrównywaniu szans edukacyjnych B
Obszar: ŚRODOWISKO
 
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju A
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Promowana jest wartość edukacji A
Rodzice są partnerami szkoły A
Obszar: ZARZĄDZANIE
 
W szkole współpracuje się w zespołach A
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny A
W szkole istnieją odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie A

Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku w roku 2012

 1. W dniu 27.02.2012 r.przeprowadzono wizytację z działalności oświatowo  - zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie Programu Edukacyjnego " Podstepne WZW".
  Kontrolę przeprowadził: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ryniku

Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku w roku 2011

 1. W dniach od 7 lutego do 3 marca 2011 została przeprowadzona kontrola w celu sprawdzenia całokształtu działalnosci jednostki i przestrzegania przez jednostkę procedur kontroli od 01.01.2008 r. do dnia zakończenia kontroli.
  Kontrolę przeprowadziło: Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika.
 2. W dniu 6 grudnia 2011 r. została przeprowadzona kontrola zgodności z przepiami prawa przeprowadzonych egzaminów poprawkowych w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku.
  Kontrolę przeprowadziło: Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.

 

2. Data składania ofert: 05.09.2014 r.

1. Data publikacji: 26.08.2014 r.

Usługa reklamowa  - wykonanie broszury

ZAPYTANIA OFERTOWE DO 30.000 EURO

ROK 2014

-----------------------------------------------------

Usługa reklamowa - wykonanie tablicy

1. Data publikacji: 26.05.2014 r.

2. Data składania ofert: 02.06.2014 r. godz. 10.00

----------------------------------------------------------

Usługa reklamowa - wykonanie dvd

1. Data publikacji: 26.05.2014 r.

2. Data składania ofert: 02.06.2014 r. godz. 10.00

----------------------------------------------------------------

Usługa reklamowa - Wykonanie książki

1. Data publikacji - 26.05.2014 r.

2. Data składania ofert: 02.06.2014 r. godz: 10.00

----------------------------------------------------------------

Usługa transportowa - Katowice-Pyrzowice

1. Data publikacji - 25.04.2014 r.

2. Data składania ofert - 05.05.2014 r. godz. 10.00

---------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - Usługa transportowa - Warszawa-Okęcie

1. Data publikacji: 08.04.2014 r.

2. Data składania ofert: 15.04.2014 r.

--------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - Usługa transportowa Warszawa-Okęcie

1. Data publikacji: 18.03.2014 r.

2. Data składania ofert: 25.03.2014 r.

------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę transportową Katowice-Pyrzowice

1. Data publikacji: 18.03.2014 r.

2. Data składania ofert: 25.03.2014 r.

-------------------------------------------------------

Przetarg na zakup biletów lotniczych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Zakup biletów lotniczych do/z Hiszpanii - Barcelona, Zadanie nr 2: Zakup biletów lotniczych do/z Turcji - Samsun

1. Data publikacji: 19.02.2014 r.

2. Data przetargu: 27.02.2014 r.

4. SIWZ

--------------------------------------------------------

Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego do ZSE-U w Rybniku

1. Data publikacji: 11.02.2014 r.

2. Data składania ofert: 25.02.2014 r. godz. 13.00

-----------------------------------------------------

Przetarg na: Zakup biletów lotniczych z podziałem na zadania

1. Data ogłoszenia: 03.02.2014 r.

2. Data przetargu: 11.02.2014 r.

-----------------------------------------------------------------------------

Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

1. Data publikacji: 27.01.2014 r.

2. Data składania ofert: 03.02.2014 r. godz. 13.00 - Przedłużona data składania ofert - 05.02.2014 r. godz. 13.00

----------------------------------------------------

Sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych  do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

1. Data publikacji: 20.01.2014 r.

2. Data składania ofert: 27.01.2014 r. godz. 13.00

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzedaż wraz z dostawą środków czystości i sprzętu eksploatacyjnego do utrzymania czystości do ZSE-U w Rybniku

1. Data publikacji: 02.01.2014 r.

2. Data składania ofert: 13.01.2014 r. godz. 10.00

---------------------------------------------------------------------------------

Sprzedaż wraz z dostawą tuszy i tonerów do ZSE-U w Rybniku

1. Data publikacji: 02.01.2014 r.

2. Data składania ofert: 13.01.2014 r. godz. 10.00

-----------------------------------------------------------------------------------

Sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych do ZSE-U w Rybniku

1. Data publikacji: 02.01.2014 r.

2. Data składania ofert: 13.01.2014 r. godz. 10.00

Data składania dokumentów: 20.12.2013 r.

Nabór na stanowisko: Informatyk

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZETARGI 2013

Przetarg na zakup biletów lotniczych do/z Wielkiej Brytanii (lub Irlandii)

Data ogłoszenia: 30.09.2013 r.
Data przetargu:  08.10.2013 r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetag na: Zakup biletów lotniczych z podziałem na zadania

Zadanie nr 1: Zakup biletów do/z Rumunii

Zadanie nr 2: Zakup biletów do/z Wielkiej Brytanii(lub Irlandii)

 

Data ogłoszenia: 12.09.2013 r.
Data przetargu:  23.09.2013 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Data ogłoszenia 20.08.2013 r.

Data przetargu 28.08.2013 r.

Data zmiany przetargu: 29.08.2013 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

data ogłoszenia: 13.06.2013 r.
data przetargu:  21.06.2013 r.

zmiana daty przetargu: 25.06.2013 r.

----------------------------------------------------

Przetarg na roboty remontowe w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku

data ogłoszenia: 10.05.2013
data przetargu: 27.05.2013

Przetarg na dostawę cyfrowego urządzenia powielającego

data ogłoszenia: 09.04.2013 r.
data przetargu:  17.04.2013 r.

zmiana terminu składania ofert na 23.04.2013 r.

Przetarg na zakup biletów lotniczych do/z Finlandii

data publikacji: 18.03.2013
data przetargu: 26.03.2013 

Przetarg na dostawę aparatów cyfrowych.

Data publikacji: 26.02.2013

Data przetargu: 06.03.2013

zmiana daty przetargu : 07.03.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg na: "Zakup biletów lotniczych do/z Finlandii".

Data publikacji : 25.02.2013

Data przetargu: 5.03.2013

bilety lotnicze - zmiana daty przetargu: 07.03.2013

Bilety - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg na zakup biletów lotniczych z podziałem na zadania

Zadanie nr 1 - Zakup biletów lotniczych do/z Szwecji i Portugalii
Zadanie nr 2 - Zakup biletów lotniczych do/z Finlandii 

Data publikacji: 21.01.2013 r.

Data przetargu: 29.01.2013 r. zmiana daty przetargu: 31.01.2013 r.

-----------------------------------------------------------------------------------

1. Data publikacji: 02.01.2014 r.

PRZETARGI 2012

Data publikacji: 28.08.2012

Data przetargu: 12.09.2012


Data dodania: 2012-08-28 14:03:22
Autor: Anita Czerwińska


PRZETARGI 2011

PRZETARGI 2010


Data dodania: 2010-12-21 16:54:54
Autor: Anita Czerwińska


Ogłoszenie o przetargach organizowanych-roboty budowy

Przetarg na: "Remonty w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku".

Data przetargu: 9.11.2010 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz plik)
SIWZ (pobierz plik)

Przedmiar robót (pobierz plik)

Specyfikacja techniczna (pobierz plik)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz plik)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II (pobierz plik)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pobierz plik)


Data dodania: 2011-03-01 14:34:01
Autor: Anita Czerwińska


OGŁOSZENIE

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku ogłasza sprzedaż następujących składników majątku ruchomego:

Nazwa

Ilość sztuk

stoliki uczniowskie podwójne

50

krzesła uczniowskie

120

meblościanka

1

witryna oszklona

1

komoda mała słupek

2

komoda

1

stolik pod drukarkę

1

stolik pod komputer

1

Biurko

1

biurko pod komputer duże

1

biurko pod komputer małe

1

tablica do pisania

1

ekran projekcyjny

1

Charakterystyka:

 • stoliki uczniowskie

stoliki używane, posiadają cechy zużycia – uszkodzone rogi, malowane na czekoladowy brąz, najstarsze z roku 1970, a najnowsze z 1994 r.

Lp.

Nazwa składnika

Ilość

Cena minimalna

1.

Stolik uczniowski 2-osobowy

2 szt.

40,-

2.

Stolik uczniowski 2-osobowy

2 szt.

41,-

3.

Stolik uczniowski 2-osobowy

16 szt.

42,-

4.

Stolik uczniowski 2-osobowy

10 szt.

43,-

5.

Stolik uczniowski 2-osobowy

9 szt.

44,-

6.

Stolik uczniowski 2-osobowy

11 szt.

45,-

 • krzesła uczniowskie

krzesła używane, posiadające cechy zużycia takie jak np. wytarta sklejka,

Lp.

Nazwa składnika

Ilość

Cena minimalna

1.

Krzesło uczniowskie

12 szt.

16,-

2.

Krzesło uczniowskie

1 szt.

17,-

3.

Krzesło uczniowskie

1 szt.

18,-

4.

Krzesło uczniowskie

3 szt.

19,-

5.

Krzesło uczniowskie

6 szt.

20,-

6.

Krzesło uczniowskie

75 szt.

21,-

7.

Krzesło uczniowskie

19 szt.

22,-

8.

Krzesło uczniowskie

1 szt.

23,-

9.

Krzesło uczniowskie

1 szt.

24,-

10.

Krzesło uczniowskie

1 szt.

25,-

 • Meblościanka i dodatki

meblościanka używana, ciemna, z szafkami zamykanymi na klucze z 1993 r.

Cena minimalna 1.000 zł

witryna oszklona używana z 1996 r. pod kolor meblościanki,

Cena minimalna 350 zł

komody 2 szt., używane pod kolor meblościanki i biurka z 1994 r.,

Cena minimalna jednej komody – 150 zł

biurko gabinetowe używane z 1993 r. pod kolor meblościanki,

Cena minimalna 450 zł

stolik pod drukarkę używany z 2005 r. kolor jasny brąz,

Cena minimalna120 zł

stolik pod komputer używany z 1997 r. kolor jasny brąz

Cena minimalna 120 zł

 • biurko pod komputer duże

biurko komputerowe duże z nadstawką, posiada cechy zużycia wymiary dł. 128 szer. 86, kolor jasny brąz z 1993 r.

Cena minimalna: 130 zł

 • biurko pod komputer małe

biurko komputerowe duże z nadstawką, posiada cechy zużycia wymiary dł. 100 szer. 48, kolor zielony z 1998 r.

Cena minimalna: 100 zł

 • tablica do pisania

tablica pojedyncza używana, zielona o wymiarach 180 x 100 z 1990 r.

Cena minimalna: 100 zł

 • ekran projekcyjny

ekran projekcyjny 200/200, nosi cechy zużycia z 2001 r.

Cena minimalna: 160 zł

 • komoda

komoda używana z 1994 r. kolor jasny brąz

Cena minimalna: 120 zł

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do kancelarii Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku pokój 5 A (pani Grażyna Wróbel) do dnia 07.03.2011 r.

Jeżeli zainteresowanie sprzedażą zgłosi więcej niż jedna osoba, odbędzie się licytacja i umowa sprzedaży zostanie zawarta z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę.