Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

ADRES SZKOŁY:

 ul. Św. Józefa 30

 44-217 Rybnik


NUMERY TELEFONÓW:

32 42 23 663

32 42 23 549 (tel./fax)ADRES E-MAIL:

ekonomikrybnik@wp.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ( adres skrytki: ZSEURybnik/SkrytkaESP )

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-74182-33500-BUVBT-24

 

ADRES STRONY WWW:

www.zseu.pl


DYREKTOR:

mgr inż. Katarzyna Sładczyk


WICEDYREKTORZY:

mgr inż. Anita Czerwińska

 mgr Renata Mandrysz

 mgr Bogusława Michalik

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA:   

Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego  w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych   w Rybniku                                     

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego   w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

 

NIP:

642-31-47-742

REGON:

241808095


NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:

- rachunek wydatków budżetowych

  44 1020 2472 0000 6602 0499 0349

- rachunek dochodów budżetowych

  10 1020 2472 0000 6402 0499 0380

- konto Rady Rodziców 

  93 8436 0003 0000 0536 0315 0001

  Mikołowski Bank Spółdzielczy Oddział Rybnik

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:  mgr  Patrycja Otawa

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osoobwychekonomikrybnik@wp.pl