Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi

ROK 2024

Zapytanie ofertowe na remont kominów wentylacyjnych oraz częściowa wymiana rur spustowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 06.06.2024 r.

Termin składania ofert: 14.06.2024 r. do godz. 10.00

------------------------------------------------------

ROK 2023

Zapytanie ofertowe na dostawę komputera i czytnika e-booków dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Termin ogłoszenia: 20.09.2023 r.

Termin składania ofert: 28.09.2023 r. do godz. 14.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na organizację pobytu grupy uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Rybniku w ramach programu "Poznaj Polskę".

Termin ogłoszenia: 24.08.2023 r.

Termin składania ofert: 01.09.2023 r. godz. 14.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w ramach projektu "Zielona Pracownia 2023".

Termin ogłoszenia: 12.07.2023 r.

Termin składania ofert: 19.07.2023 r. do gdz. 14.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w ramach projektu "Zielona Pracownia 2023" z podziałem na trzy zadania.

Termin ogłoszenia: 26.06.2023 r.

Termin składania ofert: 06.07.2023 r. godz. 14.00 przesunięto na 07.07.2023 r. do godz. 13.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na organizację wycieczki Drezno i Szwajcaria Saksońska dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 30.05.2023 r.

Termin składania ofert: 07.06.2023 r. do godz. 14.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2022

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz multimedialnego na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

Termin ogłoszenia: 05.12.2022 r.

Termin składania ofert: 12.12.2022 r. do godz. 13.00 przesunięty na 13.12.2022 r. godz. 13.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę licencji serwisowej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku 

Termin ogłoszenia: 25.05.2022 r.

Termin składania ofert: 02.06.2022 r. do godz. 10.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę licencji serwisowej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 16.05.2022 r.

Termin składania ofert: 24.05.2022 r. do godz. 10.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na instalację przeciwpożarowych wyłączników prądu PWP w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 25.04.2022 r.

Termin składania ofert: 05.05.2022 r. do godz. 10.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na instalację przeciwpożarowych wyłączników prądu PWP w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 07.04.2022 r.

Termin składania ofert: 21.04.2022 r. do godz. 10.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na certyfikowane kursy zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku z podziałem na 3 zadania w ramach realiacji projektu pn. "Mistrzowie reklamy" zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014 -2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

Termin ogłoszenia: 30.03.2022 r.

Termin składania ofert: 06.04.2022 r. do godz. 10.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni reklamy w sprzęt fotograficzny z podziałem na 4 zadania w  ramach realizacji projektu pn. „Mistrzowie reklamy” zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Termin ogłoszenia: 21.02.2022 r.

Termin składania ofert: 01.03.2022 r. godz. 10.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------