Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi

ROK 2022

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz multimedialnego na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

Termin ogłoszenia: 05.12.2022 r.

Termin składania ofert: 12.12.2022 r. do godz. 13.00 przesunięty na 13.12.2022 r. godz. 13.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę licencji serwisowej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku 

Termin ogłoszenia: 25.05.2022 r.

Termin składania ofert: 02.06.2022 r. do godz. 10.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę licencji serwisowej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 16.05.2022 r.

Termin składania ofert: 24.05.2022 r. do godz. 10.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na instalację przeciwpożarowych wyłączników prądu PWP w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 25.04.2022 r.

Termin składania ofert: 05.05.2022 r. do godz. 10.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na instalację przeciwpożarowych wyłączników prądu PWP w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 07.04.2022 r.

Termin składania ofert: 21.04.2022 r. do godz. 10.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na certyfikowane kursy zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku z podziałem na 3 zadania w ramach realiacji projektu pn. "Mistrzowie reklamy" zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014 -2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

Termin ogłoszenia: 30.03.2022 r.

Termin składania ofert: 06.04.2022 r. do godz. 10.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni reklamy w sprzęt fotograficzny z podziałem na 4 zadania w  ramach realizacji projektu pn. „Mistrzowie reklamy” zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Termin ogłoszenia: 21.02.2022 r.

Termin składania ofert: 01.03.2022 r. godz. 10.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------