Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

Adres szkoły:

 ul. Św. Józefa 30

 44-217 Rybnik

Numery telefonów:

32 42 23 663

32 42 25 134

32 42 23 549 (tel./fax)

Adres e-mail:

ekonomikrybnik@wp.pl

 

Adres strony www:

www.zseu.pl

Dyrektor:

mgr inż. Katarzyna Sładczyk

Wicedyrektorzy:

mgr inż. Anita Czerwińska

 mgr Renata Mandrysz

 mgr Bogusława Michalik

 mgr Anna Amalio-Bednorz

 

Struktura organizacyjna:

Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

 

NIP:

642-31-47-742

REGON:

241808095

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:

- rachunek wydatków budżetowych

  44 1020 2472 0000 6602 0499 0349

- rachunek dochodów budżetowych

  10 1020 2472 0000 6402 0499 0380

- konto Rady Rodziców

  35 1540 1128 2060 9130 1664 0002

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Joanna Moćko

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osoobwychekonomikrybnik@wp.pl
Data dodania: 2010-12-10 10:33:13
Autor: Anita Czerwińska