Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Ogłoszenia

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018

PDF (3 876 KB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCX (21 KB)

RODO - klauzula informacyjna


Inspektor  ochrony danych osobowych:  Joanna Moćko

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:  ekonomikrybnik@wp.pl