Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Statut
PDF (4 693 KB)

Statut ZSE-U


PDF (19 252 KB)

Statut Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku


PDF (19 543 KB)

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku