Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Mienie placówki

Wartość na dzień 31.12.2018 r.     

                                                wartość poczatkowa   dotychczasowe umorzenie   wartość netto

środki trwałe:                          15.032.667,81                       6.165.297,45                      8.867.370,36

a) grunty                                     461.023,68                                  0,00                          461.023,68

b) budynki, lokale                    14.171.698,98                       5.879.782,70                      6.291.916,28

c) urządzenia tech. i maszyny       136.449,61                            58.305,45                           78.144,16

d) środki transportu                               0,00                                   0,00                                   0,00

e) inne środki trwałe                   263.495,54                          227.209,30                           36.286,24

2. Pozostałe środki trwałe:          349.822,68                          349.822,68                                   0,00

3. Wartości niematerlane i pr.        39.892,00                           39.892,00                                   0,00

4. Zbiory biblioteczne                  137.670,12                          137.670,12                                  0,00

5. Środki niskocenne:                                                                                                 2.298.856,05

6. Wartości niematerialne i prawne niskocenne:                                                               124.335,40  

                         

Wartość na dzień 31.12.2017 r.

środki trawłe:                                                               15.220.904,81 zł

pozostałe mienie o wartości do 3500 zł:                             1.978.628,57 zł

wartośći niematerialne i prawne:                                          169.295,75 zł

Wartość na dzień 31.12.2016 r.

środki trwałe:                                                              15.147.415,61 zł

pozostałe mienie o wartości do 3.500 zł:                          1.985.925,00 zł

wartości niematerialne i prawne:                                        161.318,00 zł

Wartość na dzień 31.12.2015 r.

środki trwałe:                                                               15.039.415,41 zł

pozostałe mienie o wartości do 3.500 zł:                           1.946.431,00 zł

wartości niematerialne i prawne:                                         140.876,00 zł

Wartość na dzień 31.12.2014 r.

środki trwałe:                                                                15.005.005,81 zł

pozostałe mienie o wartości do 3.500 zł:                            1.892.844,00 zł

wartości i niematerialne i prawne:                                        130.241,00 zł

Wartość na dzień 31.12.2013 r.

środki trwałe:                                                                14.997.431,94 zł

pozostałe mienie o wartości do 3.500 zł:                            1.831.343,00 zł

wartości i niematerialne i prawne:                                        124.815,00 zł

Wartość na dzień 31.12.2012 r.

  • środki trwałe:                                                    14 954 226,95 zł
  • pozostałe mienie o wartości do 3 500 zł.:               2 202 976,00 zł
  • wartości niematerialne i prawne:                               95 244,00 zł

Wartość na dzień 31.12.2011 r.

  • środki trwałe:                                                   14 281 527,80 zł
  • pozostałe mienie o wartości do 3 500 zł.:              2 088 967,00 zł
  • wartości niematerialne i prawne:                              94 706,00 zł