Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Przetargi

ROK 2020

Zapytanie ofertowe na Prace remontowe w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 24.07.2020 r.

Termin składania ofert: 14.08.2020 r. godz. 15.30

PDF (269 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 726 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (260 KB)

3. Przedmiar robót


PDF (1 588 KB)

4. Wzór umowy


PDF (295 KB)

5. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę ochrony fizycznej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 14.07.2020 r.

Termin składania ofert: 22.07.2020 r. godz. 15.30

PDF (266 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 158 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 368 KB)

3. Wzór umowy


PDF (225 KB)

4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu gastronomicznego do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w ramach realizacji projektu unijnego "Wyższy poziom gastronomii" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin ogłoszenia:   09.07.2020 r.

Termin składania ofert:  20.07.2020 r. do godz. 12.00

Szczególowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w bazie konkurencyjności po numerem ogłoszenia: 33544

PDF (263 KB)

Informacja o wynikach postępowania


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu gastronomicznego do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w ramach realizacji projektu unijnego "Wyższy poziom gastronomii" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Termin ogłoszenia: 06.05.2020 r.

Termin składania ofert: 15.05.2020 r. do godz. 12.00

Szczczególowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w bazie konkurencyjności pod numerem  ogłoszenia: 30272

PDF (243 KB)

Informacja o wynikach postępowania


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę licencji serwisowej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 28.04.20 r.

Termin składania ofert: 07.05.20 r. do godz.15.30

PDF (273 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 563 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 076 KB)

3. Wzór umowy


PDF (219 KB)

4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 28.04.2020 r.

Termin składania ofert: 07.05.2020 r. do godz. 15.30

PDF (283 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (3 749 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 380 KB)

3. Wzór umowy


PDF (225 KB)

4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopa i drukarki na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w związu z realizacją projektu Erasmus+ "From Eurodivision To Eurovision".

Termin ogłoszenia: 04.03.2020 r.

Termin składania ofert: 12.03.2020 r. godz. 15.30

PDF (342 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (2 757 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 218 KB)

3. Wzór umowy


PDF (274 KB)

4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopa i drukarki na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w związku z realizacją projektu Erasmus + 2019-1-FI01-KA229-060753 From Eurodivision To Eurovision".

Termin ogłoszenia: 21.02.2020 r.

Termin składania ofert: 02.03.2020 r. godz. 15.30

PDF (345 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (2 700 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 211 KB)

3. Wzór umowy


PDF (194 KB)

4. Unieważnienie postępowania


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę arykułów biurowych na potrzeby Zespołu Szkól Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia 22.01.2020 r.

Termin składania ofert: 30.01.2020 r. godz. 15.30

PDF (283 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (3 290 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 835 KB)

3. Wzór umowy


PDF (227 KB)

4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków do utrzymania czystości na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczo-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 21.01.2020 r.

Termin składania ofert: 30.01.2020 r. do godz. 15.30

PDF (256 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 958 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 849 KB)

3. Wzór umowy


XLS (51 KB)

4. Zestawienie środków


PDF (203 KB)

5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz niszczarki do papieru na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczo-Usługowych w Rybniku w ramach realizacji projketu unijnego "Wyższy poziom gastronomii" współfinansowanego ze śrokdów Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Termin ogłoszenia: 08.01.2020 r.

Termin składania ofert: 22.01.2020 r. go godz. 12.00

PDF (376 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (3 275 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 397 KB)

3. Wzór umowy


PDF (308 KB)

4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomizno-Usługowych w Rybniku w ramach realizacji projketu unijnego "Wyższy poziom gastronomii" wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźtwa Sląskiego na lata 2014-2020

Termin ogłoszenia: 08.01.2020 r.

Termin składania ofert: 22.01.2020 r. do godz. 12.00

PDF (351 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (2 199 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 359 KB)

3. Wzór umowy


PDF (291 KB)

4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (293 KB)

5. Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę stolików szkolnych i tablic na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Rybniku w ramach realizacji projketu unijnego "Wyższy poziom gastronomii" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacynego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin ogłoszenia: 08.01.2020 r.

Termin składania ofert: 22.01.2020 r. do godz. 12.00

PDF (357 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (2 283 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 349 KB)

3. Wzór umowy


PDF (295 KB)

4. Ogłoszenie o wbyorze najkorzystniejszej oferty


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę drobnego sprzętu gastronomicznego do pracowni gastronomicznej oraz obsługi konsumenta w ZSE-U w Rybniku  w ramach projektu "Wyższy poziom gastronomii" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódżtwa Śląskiego na lata 2014 -2020 EFS.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 27282


PDF (277 KB)

Informacja o wynikach postępowania


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2019

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 02.12.2019 r.

Termin składania ofert: 12.12.2019 r. godz. 15.30

PDF (276 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (3 118 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (892 KB)

3. Wzór umowy


PDF (231 KB)

4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę dysków zewnętrznych na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

Termin ogłoszenia: 02.12.2019 r.

Termin składania ofert: 10.12.2019 r. godz. 15.30

PDF (270 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 732 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (889 KB)

3. Wzór umowy


PDF (197 KB)

4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopa i drukarki na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczo-Usługowych w Rybniu w związku z realiacją projektu Erasmus + 2019-1-FI01-KA229-060753 "From Eurodivision To Eurovison".

Termin ogłoszenia: 02.12.2019 r.

Termin składania ofert: 10.12.2019 r. godz. 15.30

PDF (348 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (2 703 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 219 KB)

3. Wzór umowy


PDF (200 KB)

4. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i multimedianego na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 28.10.2019 r.

Termin skladania ofert: 05.11.2019 r.

PDF (240 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (2 132 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (754 KB)

3. Wzór umowy


PDF (202 KB)

4. Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Ekoomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 10.09.2019 r.

Termin składania ofert: 18.09.2019 r. do godz. 15.30

PDF (272 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 658 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (821 KB)

3. Wzór umowy


PDF (218 KB)

4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na uslugę ochrony fizycznej  na potrzeby Zespołu Szkół Ekoomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 16.07.2019 r.

Termin składnia ofert: 24.07.2019 r.

PDF (271 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 194 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 398 KB)

3. Wzór umowy


PDF (225 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę licencji serwisowej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 06.06.2019 r.

Termin składania ofert: 14.06.2019 r.

PDF (272 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (2 658 KB)

2. Zapytanie ofertowe, oświadczenie wzór umowy


PDF (229 KB)

3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2019

Zapytanie ofertowe na remont odtworzeniowy zadaszenia szlanego oraz cześci elewacji nad wejściem do hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 26.04.2019 r.

Termin składania ofert: 08.05.2019 r.

PDF (270 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 039 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (331 KB)

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty


PDF (170 KB)

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udizału w postępowaniu


PDF (140 KB)

5. Załącznik nr 3 - Protokół odbioru robót


PDF (420 KB)

6. Załacznik nr 4 - Przedmiar robót


PDF (995 KB)

7. Załącznik nr 5 - Wzór umowy


PDF (210 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

1. Termin ogłoszenia: 23.04.2019 r.

2. Termin składania ofert: 06.05.2019 r.

PDF (274 KB)

3.Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 612 KB)

4. Formularz ofertowy z załącznikami


PDF (1 120 KB)

5. Wzór umowy


PDF (202 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń oraz drobnego sprzętu gastronomicznego do pracowni gastronomicznej oraz obsługi konsumenta w ZSE-U w Rybniku w ramach projektu "Wyższy poziom gastronomii" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFS.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 16184

PDF (378 KB)

Informacja o wynikach postępowania


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 27.03.2019 r.

Termin składania ofert: 04.04.2019 r. godz. 15.30

PDF (259 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 748 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (390 KB)

3. Załączik nr 1 - Formularz oferty


PDF (155 KB)

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.


PDF (1 319 KB)

5. Załącznik nr 3 - wzór umowy


PDF (233 KB)

6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofety


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na remont odtworzeniowy zadaszenia szklanego oraz części elewacji nad wejściem do hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 25.03.2019 r.

Termin składania ofert: 05.04.2019 r. godz. 15.30

PDF (258 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 188 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (377 KB)

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty


PDF (192 KB)

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy


PDF (161 KB)

5. Załącznik nr 3  - Protokół odbioru robót


PDF (473 KB)

6. Załącznik nr 4 - Przedmiar robót


PDF (1 147 KB)

7. Załącznik nr 5 - Wzór umowy


PDF (150 KB)

8. Ogłoszenie  o unieważnieniu postępowania


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na remont odtworzeniowy zadaszenia szklanego oraz części elewacji nad wejściem do hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 14.03.2019 r.

Termin składania ofert: 22.03.2019 r.

PDF (292 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 234 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (375 KB)

3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


PDF (191 KB)

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy


PDF (161 KB)

5. Załącznik nr 3 - Protokół odbioru robót


PDF (473 KB)

6. Załącznik nr 4 - Przedmiar robót


PDF (1 151 KB)

7. Załącznik nr 5 - Wzór umowy


PDF (172 KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę zakupu biletów lotniczych na potrzeby realizacji projektu "Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy 2018-1-PL01-KA102-048102 "ponadnarodowa mobilność uczniów i absolewntów oraz kadry ksztalcenia zawodowego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

Termin ogłoszenia: 04.02.2019 r.

Termin składania ofert: 12.02.2019 r. godz. 12.00 - przesunięcie terminu składania ofert na 13.02.2019 r. godz. 12.00

PDF (371 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (2 412 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 091 KB)

3. Wzór umowy


PDF (275 KB)

Modyfikacja zapytania ofertowego


PDF (278 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystnejszej oferty


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę pralki automatycznej na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 04.02.2019 r.

Termin składania ofert: 12.02.2019 r. godz. 15.30

PDF (261 KB)

1.Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 740 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 560 KB)

3. Projekt umowy


PDF (198 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzytniejszej oferty


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 22.01.2019 r.

Termin składania ofert: 30.01.2019 r. godz. 15.30

PDF (277 KB)

1.Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 385 KB)

2. Zapytanie ofertowe


XLS (37 KB)

3. Załącznik nr 1 - Zestawienie tuszy i tonerów


PDF (307 KB)

4. Załącznik  nr 2 - Formularz oferty


PDF (211 KB)

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy


PDF (1 772 KB)

6. Projekt umowy


Termin składania ofert: 18.09.2019 r. do godz. 15.30

PDF (219 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków do utrzymania czystości na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 22.01.2019 r.

Termin składania ofert: 30.01.2019 r. godz. 15.30

PDF (271 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 398 KB)

2. Zapytanie ofertowe


XLS (51 KB)

3. Załącznik  nr 1 - Zestawienie środków do utrzymania czystości


PDF (310 KB)

4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty


PDF (216 KB)

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy


PDF (1 785 KB)

6. Projekt umowy


PDF (213 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 21.01.2019 r.

Termin składania ofert: 29.01.2019 r.

PDF (273 KB)

1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 389 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 414 KB)

3. Załącznik nr 1 - Zestawienie artykułów biurowych


PDF (310 KB)

4. Załącznik nr 2 - formularz oferty


PDF (213 KB)

5. Załącznik n 3 - oświadczenie Wykonawcy


PDF (1 792 KB)

6. Projekt umowy


PDF (184 KB)

Sprostowanie do zapytania ofertowego na Sukcesywną dostawę artykułów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Rybniku


PDF (210 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę zakupu biletów lotniczych na potrzeby realizacji projektu "Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy" 2018-1-PL01-KA102-048102 "ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry ksztalcenia zawodowego" ze srodów POWER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Termin ogłoszenia: 10.01.2019 r.

Termin składania ofert: 18.01.2019 r. godz. 12.00

PDF (363 KB)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 816 KB)

2. Zapytanie ofertowe


PDF (1 108 KB)

3. Wzór umowy


PDF (268 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na organizację kursów zawodowych o tematyce gastronomicznej: "Nowoczesne technologie w gastronomii", "Kurs cukierniczy" w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w ramach projektu "Wyższy poziom gastronomii" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFS

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 13380

PDF (459 KB)

Informacja o wynikach postępowania


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na organizację kursów zawodowych o tematyce gastronomicznej: "Kurs barmański", "Kurs sommelierski" oraz "Kurs baristyczny" w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w ramach projektu "Wyższy poziom gastronomii" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFS

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 13379

PDF (574 KB)

Informacja o wynikach postępowania


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę transportu lotniczego - lot do Walencji na potrzeby realizacji projektu "Paktyczne kształcenie mistrzów zawodu".

Termin ogłoszenia: 15.11.2018 r.

Termin składania ofert: 22.11.2018 r.

PDF (1 803 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (367 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 102 KB)

Wzór umowy


PDF (274 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę transportu lotniczego na potrzeby realizacji projektu "Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy" 2018-1-PL01-KA102-048102 "ponadnarodowa mobilnośc uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

PDF (390 KB)

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty


Termin ogłoszenia: 08.11.2018 r.

Termin składania ofert: 15.11.2018 r.

PDF (371 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 774 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (1 188 KB)

Wzór umowy


PDF (273 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na remont odtworzeniowy zadaszenia szklanego oraz części elewacji nad wejściem do hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 06.11.2018 r.

Termin składania ofert: 13.11.2018 r.

PDF (287 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 390 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (487 KB)

Przedmiar robót


PDF (1 120 KB)

Wzór umowy


PDF (233 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę transportu lotnizego - lot do Walencji i z powrotem na potrzeby realizacji projektu "Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracu"  2018-1-PL01-KA102-048102 "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sekotr Kształcenie i szkolenie zawodowe

Termin ogłoszenia: 05.11.2018 r.

Termin składania ofert: 13.11.2018 r.

PDF (365 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 831 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (1 092 KB)

Wzór umowy


PDF (223 KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na organizację kursów zawodowych o tematyce gastronomicznej: Kurs barmański, sommelierski, baristyczny, nowoczesne technologie w gastronomii, cukierniczy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w ramach projektu "Wyższy poziom gastronomii"realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFS

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia  10918

PDF (220 KB)

Informacja o wynikach postępowania


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na Uslugę transportu lotniczego na potrzeby realizacji projektu "Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy 2018-1-PL01-KA102-048102 Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

Termin ogłoszenia: 29.10.2018 r.

Termin składania ofert: 05.11.2018 r.

PDF (368 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 844 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (1 086 KB)

Wzór umowy


PDF (260 KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządeń i mebli gastronomicznych oraz dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w ramach projektu "Wyższy poziom gastronomii"  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFS

Szczególowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują sie w bazie konkurencyjności pod numerem  ogłoszenia 10903 

PDF (428 KB)

Informacja o wynikach postępowania  - dotyczy zapytania ogłoszonego w bazie konkurencyjności pod numerem  10903


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Termin ogłoszenia: 24.10.2018 r.

Termin składania ofert: 31.10.2018 r.

PDF (268 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 560 KB)

Zapytanie ofertowe